Tarieven

Ik ben geregistreerd haptotherapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging (VVH)*. Hierdoor worden de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraars met een maximum per kalenderjaar. Dit gaat niet af van uw eigen risico. Vaak moet je wel aanvullende verzekerd zijn.

  • De kosten voor haptotherapie bedragen 99,50 euro per sessie van 55 minuten per 1 januari 2024.
  • De kosten voor een belafspraak zijn 50,00 euro per half uur.
  • De kosten voor een beeldbelafspraak zijn 99,50 euro per sessie van 45 minuten per 1 januari 2024.
    Belangrijk! Deze nieuwe vorm van hulpverlening, beeldbellen, wordt door de verzekering vergoed indien je aanvullend verzekerd bent.
  • De kosten voor een bedrijven-traject zijn afhankelijk van de hulpvraag. Hetzelfde geldt voor coaching op de werkvloer.

Op de site van de VVH* (www.haptotherapeuten-vvh.nl) kunt u kijken of u in aanmerking komt voor een evt. vergoeding. Over het algemeen valt haptotherapie onder de noemer alternatieve genezing. Maar haptotherapie kan ook door uw verzekering onder beweegzorg, psychosociale zorg of natuurgeneeskunde geplaatst worden. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

Voorwaarden

Indien u de afspraak, een dag voor de gemaakte afspraak, annuleert dan breng ik 50 % van de factuur in rekening. Annuleert u de afspraak op de dag zelf of vergeet u de gemaakte afspraak dan breng ik de gehele factuur in rekening. Bij ziekte op de dag zelf en on-line afspreken behoort niet tot de mogelijkheden, zal ik 40 euro in rekening brengen. Bovenstaande voorwaarden heb ik in het leven geroepen om de gemaakte kosten zoals huur ruimte, opvang kinderen en vervoerskosten te dekken. Als de factuur niet betaald is binnen de daarvoor gestelde termijn zal ik bij de 2e herinnering 5 euro administratiekosten in rekening brengen.

De kosten voor een kennismakingsgesprek / intake zijn gelijk aan de kosten van een reguliere behandeling.

*Vereniging voor haptotherapeuten (lid en registratienummer: 695a, AGB codes registratie zorgverzekeraars, 90100297, 90059900, kvk nr: 57199221)